Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Fit, vitaal en weerbaar zijn de ingrediënten voor een gezonde en zelfstandige leefstijl. 
We geven inzicht in je eigen situatie en helpen bij het ontwikkelen en versterken van vaardigheden.

Senioren veilig in beweging

Speciaal voor senioren die graag in beweging willen komen en blijven maar hierin belemmering ondervinden. Aan de slag met het optimaliseren van lenigheid, balans en coördinatie. Zelfvertrouwen herkrijgen in eigen fysieke mogelijkheden én meer plezier in bewegen! Met als doel: langer en veiliger zelfstandig kunnen blijven wonen. Er is ruim aandacht  voor de eigen persoonlijke situatie en conditie. Ons motto: voorkomen is beter dan genezen, maar dan wel op een ontspannen en gezellige manier! De kop koffie of thee na afloop hoort daar bij. 

In samenwerking met Evelien van Wiggen van Evelanx fysiotherapie geeft IJzervreter verschillende valpreventie cursussen en trainingen. Hierin komen ook onderdelen uit cursussen als 'Zeker Bewegen' en 'In Balans' aan bod. Bent u benieuwd of er binnenkort een cursus start bij u in de buurt en en of deze geschikt voor u is? Neem dan contact met ons op. We informeren u graag over de verschillende mogelijkheden!

Omgaan met Agressie

In diverse werkvelden kunnen medewerkers te maken krijgen met agressie. Dit heeft een enorme impact op het slachtoffer en het team. Als werkgever kunt u zorgen voor heldere gedragsregels, praktische agressieprotocollen en een veilige werkomgeving. 
Deze training is gericht op het vergroten van persoonlijke vaardigheden in het omgaan met agressie. Het is een actieve, training waarin situaties uit de praktijk geoefend worden. De nadruk ligt daarbij op preventie. 

Het maatwerkprogramma kan uit de volgende onderdelen bestaan en meerdere dagdelen omvatten:
Eigen weerbaarheid: 
Bewustwording van eigen gedrag en houding. Waarnemen van eigen grenzen is een van de belangrijkste aspecten als het gaat om snel en proactief handelen.
Samenwerking binnen het team:
Hoe sterk is het team, is er vertrouwen in elkaar? Ervaringen met agressie laten een stevige indruk achter. Een goede opvang binnen het team is dan ook van groot belang. 
Ongewenst gedrag en agressie: We oefenen in communicatie, zelfbeheersing en het de-escaleren van situaties. Men leert verschillende technieken proportioneel en volgens de regels in te zetten.

Al deze vaardigheden worden zoveel mogelijk op de eigen werkplek geoefend. Voorbeelden en ervaringen uit de eigen praktijk vormen namelijk de basis van dit actieve programma.

Reacties van deelnemers: 
"Een zinvolle training waarbij het maken van afspraken en één lijn trekken een belangrijk onderdeel vormen."
"Gedragsregels liggen aan de basis, voorkomen is beter dan....."
"Een praktische en prettige training!"
"Op deze manier met de materie bezig zijn maakt je als team sterker!"
"Leerzaam om grepen geleerd te krijgen en te oefenen die geen pijn veroorzaken en zonder grote kracht zijn uit te voeren."
"Hoe doe je dat als team: situaties ingaan." 

Leren Balanceren voor Mantelzorgers

Het vinden van een balans tussen wat jij aankunt binnen de zorg die je biedt aan een ander. 
Tijdens deze training leren deelnemers hun eigen grenzen beter in de gaten te houden. Hulp vragen als dat nodig is. Kenmerkend is de aandacht voor onderling vertrouwen, veiligheid en sfeer.

Leren Balanceren kan in het bijzonder ondersteuning bieden aan allochtone groepen. Groepen die hun weg in de Nederlandse samenleving goed kunnen vinden maar voor emotionele aspecten sterk te maken hebben met eigen cultuur en waarden. 

Het programma is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met MEE Rotterdam. Ze is opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van MOVISIE.
De training bestaat uit 6 lessen van 1,5 tot 2 uur en wordt in groepen van ca. 8 deelnemers gegeven. 

Grenzen stellen in vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger aan de slag? Of ben je een professional die vrijwilligers aanstuurt? Deze training bied je handvatten om dit werk met plezier en gemotiveerd te blijven doen. 
Deelnemers leren:
  • eigen grenzen herkennen en te stellen
  • gespreksvaardigheden
  • hulp vragen
  • meer over motivatie in vrijwilligerswerk
  • hoe om te gaan met organisatiedoelen
En zeker belangrijk: leren met en van elkaar door het uitwisselen van ervaringen!

De training wordt in overleg en op maat gemaakt. Zo kunnen we inspelen op specifieke vragen van de groep vrijwilligers en/of organisatie 

Share by: